Museum

Museu del Fang

Carrer del Molí, 4
Sa Cabaneta - Marratxí
Tel 971797624


Dimarts, Dijous y Divendres 10:30 - 13:00

THEY SAY THAT...

El Museu del Fang neix a l'any 2002 per mostrar la riquesa de tècniques, formes i funcions que les cultures han donat a les peces de cerámica, presents en les societats de totes les necessitats de la humanitat.
El museu centra inicialment el seu interès en la ceràmica tradicional de Mallorca, i molt concretament en la ceràmica de fang del nostre municipi. Algunes d'aquestes peces sòn actualment en desús, desaparegudes o en perill de desaparèixer a causa de la substitució en les societats industrials de la terrissa per altres materials, i d'aquí la importància de mostrar-les i preservar-les.

El fons del museu
El fons del Museu del Fang consta de devers 900 peces de les quals 400 són de ceràmica tradicional i la resta poden incloure´s al vessant artístic; a més, compta amb una secció d'ormeigs i eines de les olleries que han entrat a formar part del fons museístic a partir de la lamentable desaparició d'alguna olleria.
En el vessant tradicional hem classificat les peces segons el seu origen; olleria, gerreria, siurelleria, teulera, plat morenos, ceràmica de pinzell... i a la vegada les hem dividit en seccions dedicades a la seva funcionalitat i altres aspectes; ormeigs de cuina, ornamentació, joguines, l'home i l'aigua, elements de contrucció.

Proposta
La proposta de visita inclou un itinerari per les terrisseries de sa Cabaneta i Pòrtol i una activitat didàctica per als escolars amb la possibilitat de participar en un taller de fang. El museu s'ha d'entendre con un punt d'arrancada que es complementa amb la visita a les olleries, gerreries i siurelleries del nostre municipi, la qual cosa permet que el visitant pugui adquirir algunes de les peces que alberga el museu a les mateixes botigues dels obradors de fang.

URL VIDEO