Escola Mun. de Ceràmica

Cami de n'Olesa
Centre Cultural S'Escorxador
T: 971 797 382

ceramicamarratxi.blogspot.com

Obert:1 octubre - 17juny
Dimarts: 9:30 a 13:30
Dimecres i dijous:17:00 a 21:00

DIUEN QUE...

A partir de l'estiu de 1990 començàrem un primer taller de tres mesos de durada i, a continuació, a partir d'octubre d'aquell mateix any començaren les tasques docents. Allò va significar el naixement de l'Escola de ceràmica de Marratxí.
Un any després de la seva creació l'Escola participà a la Fira del Fang impartint el primer taller didàctic per a escolars. L'any següent la intervenció de l'Escola a la fira va significar la continuïtat dels tallers didàctics, reforçats amb la publicació d'un cartell descriptiu dedicat a la producció de peces tradicionals. Ambdues coses s'han fet ininterrompudament des de les hores.
L'Escola és un punt de referència pel món de la ceràmica, juntament amb les olleries i la Fira del fang. És un centre no reglat obert tothom. Formalment desenvolupa cursos per a adults dins les activitats formatives de l'Ajuntament.
A l'estiu es fan cursos monogràfics a on aprofundim i ampliam els coneixements en tècniques específiques.

URL VIDEO