Olleria

Sa Roca Llisa P-26

C/ Roca Llisa, 26
07141 Pòrtol - Marratxí.
Tel / Fax: 971 60 27 04

sarocallisa@hotmail.com

HORARI

Matí: 8:30 a 13:30
Tarda: 15:00 a 19:00
Dissabtes: 10:00 a 13:30

DIUEN QUE...

Olleria fundada per almenys cins generacions enrere a l'any 1861 per Pep Serra Amengual. Seguint la mateixa tradició, ens dedicam a: utencilis per cuinar (olles, greixoneres, vaixelles...), decoració de cuina ( plats, vaixelles, pots cuina, coberts, fruiteres...), jardineria (cossiols, cossis, jardineres...)

Venda al detall i majoristes.